הרשאות גישה לשרתים (Server Privilege Management)

חוסר שליטה ובקרה על ססמאות root או admin, ועל super-user status או כל כל בעל גישה מורחבת יכול להוביל להפרות אבטחה ונזקים, כמו גם אי עמידה בביקורות/רגולציה.

רכיב ה- Powerbroker Server Privilege Management מאפשר לפקח על הרשאות הגישה לשרתי Windows, Unix ו- Linux , וזאת מבלי להפריע כלל לרצף והמשכיות העבודה של בעלי הגישה.

 לפרטים נוספים באתר היצרן.