אבטחת גישה וסיסמאות רגישות (Enterprise Password Security)

ארגונים שאינם מצליחים לאתר ולנהל סיסמאות גישה של חשבונות רגישים בעצם נשארים חשופים לסכנות אבטחת מידע משמעותיות. לרוב, המשמעות של גישה לסיסמאות של חשבון רגיש, אינה מסתכמת רק ביכולת כניסה למערכות בארגון, אלא גם בגישה לחולשות ולפרצות הקיימות באותן מערכות עצמן. למעשה, מרבית הכלים הוותיקים בתחום זה פשוט אינם יכולים לטפל גם בהיבטי יכולת הגישה למערכות רגישות, וגם בהיבטי מניעת ניצול חשיפות במערכות עצמן. עובדה זו מביאה לשימוש בכלים נפרדים ו״נקודתיים״ להשגת הגנה שלמה יותר, תוך הגדלת עלויות וסיבוכיות הפתרון הכולל.

המערכת של BeyondTrust מביאה גישה משולבת באמת לטיפול בנושא. רכיב ה- PowerBroker Enterprise Password Security מספק בהירות ויכולת פיקוח ובקרה על ססמאות, כמו גם על המערכות עליהן הן אמורות להגן.

Enterprise Password Security

לפרטים נוספים באתר היצרן.