STEALTHbits

STEALTHbits טכנולוגיות היא חברת תוכנה בתחום סייבר ואבטחת מידע הממוקדת בהגנה על נתונים וזהויות. על ידי הסרת הרשאות גישה בלתי הולמות לנתונים, אכיפת מדיניות אבטחה ואיתור איומים מתקדמים, מוצרי החברה מקטינים את סיכון האבטחה, מאפשרים עמידה בדרישות רגולציה ומדיניות ארגונית ומקטינים את הוצאות התפעול.

אינטגרציה למערכות ניהול גישה ובקרת זהויות

מערכות ניהול זהויות ובקרת הרשאות נחשבות ליעילות בניהול הרשאות גישה ליישומים הארגוניים. יכולות אלה אף התרחבו לאורך השנים ליישומים מבוססי ענן, למסדי נתונים ולמעשה - לכל כל מקום אליו ניתן לחבר ממשק.

מאידך - אבטחת גישה לנתונים המאוחסנים במערכות קבצים (תיקיות ברשת, File Shares) ובאתרי SharePoint אינה טריוואלית ולא ניתנת להגנה טובה בממשקים רגילים של מערכות ניהול זהויות. ללא מודל הרשאות מרכזי להתחבר אליו, מערכות ניהול גישה ובקרת זהויות יתקשו להבחין למי באמת יש גישה למידע.

STEALTHbits מספקת פתרון ניהול גישה המרכז למקום אחד את כל מידע ההרשאות על נתוני הארגון (Unstructured Data). המערכת צוברת מאפייני הרשאות מכל המקומות השונים שביחד תורמים לקביעה למי יש גישה לנתונים. מתוך מידע זה, המערכת מחשבת מה הן ההרשאות בפועל (Effective rights) לכל משתמש, ולא משנה כמה שכבות של הרשאות, מדיניות, ומבני ספריות עשויים להיות מעורבים. חמושה במידע זה, מערכת ניהול הזהויות שלך יכולה עכשיו לנהל גם הרשאות לנתונים הארגוניים, בנוסף להרשאות ביישומים ובמשאבים אחרים.