RSA Via L&G (לשעבר Aveksa) הוגדרה שוב כמובילה (Leader) בריבוע הקסם של גרטנר

הדו"ח השנתי (לשנת 2015) של ריבוע הקסם של גרטנר הגדיר, זו שנה רביעית ברציפות, את RSA Via L&G (לשעבר Aveksa) כמובילה (Leader) בתחום בקרת זהויות והרשאות. הדו"ח מבוצע ע"י חברת המחקר גרטנר, שעורכת מחקר מעמיק על מנת לזהות את הספקים המובילים בתחום. הערכת הספקים לריבוע הקסם מתבססת, בין היתר, על מתן פתרון כולל ומקיף, שלמות החזון ושביעות רצון הלקוחות בהתייחס לשירות ותמיכה.

 

קרא עוד בנושא זה