Aveksa ממשיכה התנופה ומציגה תוצאות גידול מרשימות לרבעון השלישי לשנת 2012

Aveksa מייחסת את הצמיחה הזו להמשך ביקוש גבוה בשוק עבור פתרונות התוכנה שלה בתחום ניהול הגישה והזהויות, ביצועים מוצקים בכל הקווים בחברה והרחבת הנוכחות הגלובלית של Aveksa