פרולינק ניהול זהויות במספרים

מיליוני אובייקטים

מנוהלים

מאות אלפים

Single Sign On

מאות אלפים

עבורם מבוצע Provisioning

כאלף

מערכות מנוהלות

עשרות אלפי משתמשים

עבורם מבוצע Governance